Protecția Mediului

CASA DE EXPERTIZA TRANSILVANIA INCORPOREAZA SPECIALISITI IN PROTECTIA MEDIULUI, MANAGEMNTUL DESEURILOR CAT SI IN ELABORAREA SUDIILOR SPECIFICE

Dintre servicii din acest vast domeniu, – Protectia Mediului amintim :

– Aviz de mediu;

– Acord de mediu;

– Autorizatie de mediu;

– Aviz, autorizatie de gospodarirea apelor si accept de evacuare a apelor uzate.
Elaborarea studiilor de mediu:

– Studii de evaluare a impactului de mediu;
– Bilanturi de mediu;
– Studii de evaluare a riscului;
– Raport de mediu;

– Raport de amplasament;

– Raport de securitate;

– Planuri de urgenta interna si externa;
– Planuri de prevenire a poluarilor accidentale;
– Planuri de combatere a dezastrelor naturale;
– Politici de prevenire a accidentelor industriale majore in contextual unor sisteme integrate ale managementului organizational;

– Audit de mediu;
Cercetarea celormai bune tehnologii disponibile (BAT) pentru diferitele procese tehnologice;

– Modelare hazarde, simulari accidente;

– Modelarea matematica a dispersiei poluantilor in atmosfera si realizarea HARTILOR de DISPERSIE.

– Programe de conformare

– Managementul deseurilor;

– Master Planuri, studii de fezabilitate;

– Consultanta in elaborarea proiectelor necesare accesarii fondurilor de mediu;

– Externalizare activitate responsabil de mediu (FOND de MEDIU, Raportari Agentia de Mediu, Gestiune deseuri, reprezentare beneficiar ).