Evaluare Vizuala Rapida, Legea 212/2022

Serviciile oferite de organizatia noastra sunt fundamentate pe Legea nr 212 din 12 iulie 2022, aprobata prin Ordinul 2.853 din 7 noiembrie 2022, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 1085 din 10 noiembrie 2022.

Serviciile constau in sprijinirea tuturor categoriilor de proprietari prin realizarea intregii proceduri de Evaluare Vizuale Rapide, conform legislatiei in vigoare.

„LEGEA nr. 212 din 12 iulie 2022” se referă la măsurile pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, fiind emis de Parlamentul României și publicat în Monitorul Oficial nr. 708 din 14 iulie 2022. Legea stabilește cadrul pentru evaluarea și intervenția asupra clădirilor existente pentru a le reduce vulnerabilitatea la cutremure.

Conform Legii nr. 212/2022, clădirile care trebuie supuse evaluării vizuale rapide includ:

Clădirile de interes și utilitate publică:

Clădiri aflate în patrimoniul instituțiilor publice și care aparțin proprietății publice/private a statului sau unităților administrativ-teritoriale.
Clădiri realizate înainte de intrarea în vigoare a Normativului pentru proiectare antiseismică a construcțiilor de locuințe social-culturale, agrozootehnice și industriale indicativ P100-78.
Clădiri amplasate în localități pentru care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g) este mai mare sau egală cu 0.20 g.

Clădirile destinate unităților sau instituțiilor de învățământ:

Clădiri în care se desfășoară activități didactice și care se află în patrimoniul instituțiilor publice.
Clădiri construite înainte de anul 1978.

Clădirile destinate spitalelor, policlinicilor sau dispensarelor:

Clădiri în care se desfășoară activități medicale și care se află în patrimoniul instituțiilor publice.
Clădiri construite înainte de anul 1978.

Clădirile multietajate cu destinație principală de locuință:

Clădiri existente formate din spații cu destinația principală de locuință.
Clădiri în care pot exista și spații publice cu altă destinație decât cea de locuință distribuite pe mai multe niveluri, inclusiv mansardă sau pod mansardabil.

Lăcașurile de cult:

Clădiri ce aparțin cultelor recunoscute de statul român și care se află în patrimoniul unităților de cult respective.
Clădiri construite înainte de anul 1978.
Evaluarea vizuală rapidă se face prin personal cu studii tehnice de specialitate, pentru a prioritiza intervențiile necesare în vederea reducerii riscului seismic.

Metodologia de Evaluare:

Etapele de realizare a evaluării vizuale rapide sunt detaliate în „Metodologia de evaluare vizuală rapidă” aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației​​.
Obligațiile Proprietarilor și Administratorilor:

Proprietarii/Administratorii clădirilor sunt responsabili pentru realizarea măsurilor de intervenție dispuse prin lege. Aceștia pot solicita efectuarea expertizei tehnice a clădirilor de către experți tehnici atestați, independent de parcurgerea etapei de evaluare vizuală rapidă​​.

Procedura include:

  • identificarea clădirilor care necesită evaluare,
  • realizarea evaluării vizuale rapide conform metodologiei aprobate,
  • în cazul clădirilor cu vulnerabilitate seismică identificată, expertizarea tehnică pentru încadrarea într-o clasă de risc seismic și fundamentarea măsurilor de intervenție​​.

Pentru facilitarea comunicarii si ofertarii, va rugam sa acordati atentia cuvenita completarii formularului de mai jos!

Formular Ofertare E.V.R.

 

Verificare

Va multumim !