Evaluări ANEVAR

Evaluări ANEVAR – servicii de o importanta deosebita atat pentru persoanele juridice cat si pentru persoanele fizice.

Evaluari Imobiliare ANEVAR

Evaluari Terenuri, Evaluari Constructii, Evaluari Spatii Comerciale si Administrative, Evaluari Complexe Comerciale (mall-uri), Industriale si Agricole.

Evaluarea imobiliara este realizata de catre membrii titulari ANEVAR, evaluatori imobiliari cu specializarea EPI (Evaluarea Proprietatilor Imobiliare),

Casa de Expertiza Transilvania prin evaluatorii sai realizeaza evaluari imobiliare pentru impozitare (determinarea valorii impozabile) conform Noului Cod Fiscal si standardului ANEVAR GEV500, de asemenea organizatia noastra realizeaza rapoarte de evaluare si pentru raportare financiara si informarea clientului.

Un alt domeniu unde evaluarile necesita in grad de professionalism ridicat este in cadrul procedurii insolventei conform legii 85/2014, evaluarile realizate de colectivul nostrum au o acuratete ridicata si sunt realizate intr-un cadru securizat si impartial.

Evaluari bunuri mobile ANEVAR

Conform art. 539 din Noul Cod Civil român, bunurile mobile sunt definite astfel: „Bunurile pe care legea nu le consideră imobile sunt bunuri mobile.”
Exemple de bunuri mobile, care sunt solicitate a fi evaluate mai frecvent, sunt:

 •  maşini, utilaje, echipamente, mijloace de transport;
 •  stocuri de materii prime, materiale;
 •  obiecte de inventar;
 •  mobilier, colecţii;

Evaluarea Bunurilor Mobile presupune o experienta indelungata in acest domeniu deoarece acest tip de bunuri are un segment foarte larg, de la stocuri de materii prime pana la echipamente ultraspecializate, Casa de Expertiza Transilvania clasifica bunul ce urmeaza a fi suspus procesului de evaluare, identifica evaluatorul in masura sa realizeze lucrarea si apoi procedeaza spre evaluarea propriu zisa. Aceasta prezentare are menirea de a va asigura ca odata ce o lucrare a fost contractata, exista deja persoana abilitata sa o si finalizeze conform standardelor ANEVAR si legislatiei in vigoare.

Evaluari intreprinderi ANEVAR

Evaluarea de intreprinderi reprezinta un serviciu profesional, o activitate complexa realizata de o echipă de specialişti cu pregătire în domenii variate (economie, contabilitate, juridic, construcţii, inginerie).
Activitatea de evaluare este condusă de un expert evaluator, membru ANEVAR, evaluator de întreprinderi.

In cadrul procesului de evaluare sunt realizate rapoarte de evaluare pentru intreprinderi, proprietaţi specializate, proprietati generatoare de venit, societati comerciale, hoteluri, restaurante, statii de benzina, cazinouri, teatre si cinematografe.
Evaluarea activelor necorporale de tipul licenţelor, brevetelor de invenţii, modelelor si desenelor industriale, marcilor, website-urilor, este parte componenta din procesul de evaluare a întreprinderii.

Rapoartele de evaluare de intreprinderi se adreseaza actionarilor, investitorilor, personalului angajat al intreprinderii, creditorilor, institutiilor statului.
Procesul general de evaluare al intreprinderii consta in:

– analiza diagnostic, în urma careia se identifică punctele tari, punctele slabe, oportunităţile si riscurile;
– aprecierea fezabilităţii transferului de proprietate, respectiv dreptul de proprietate asupra acţiunilor sau părţilor sociale;
– obţinerea informaţiilor calitative necesare pentru a estima o valoare punctuală sau un interval rezonabil al valorii întreprinderii.

Întreprinderi, participaţii la întreprinderi şi proprietăţi imobiliare generatoare de afaceri.
Exemple:

 • pachetul integral de acţiuni sau părţi sociale deţinut în capitalul unei întreprinderi precum şi participaţii la întreprinderi;
 • capitalul investit într-o întreprindere (care aparţine tuturor finanţatorilor acesteia: capital propriu şi capital împrumutat);
 • hoteluri, moteluri, campinguri;
 • policlinici şi spitale;
 • staţii de benzină, peco;
 • restaurante, cafenele, cluburi, baruri;
 • teatre şi cinematografe.

CERE O OFERTA PERSONALIZATA ACUM !

Cerere Oferta Evaluare

 

Verificare