Servicii

 

Casa de ExpertizaTransilvania, furniseaza servicii in Oradea, jud Bihor, evaluari imobiliare, expertize judiciare, servicii topografice, servicii de consultanta in Oradea si nu numai, prin care va degrevam de sarcini/responsabilitati pe perioada contractuala, beneficiind astfel de servicii promte, competente la preturi corecte !

Pentru mai multe detalii despre fiecare tip de serviciu va rugam sa acesati subpagina servicii dorita, mai jos gasiti enumerate in linii mari serviciile pe care pe furnizam la standarde de calitate superioare.

Evaluari -ANEVAR-

evaluatorii nostri sunt membrii titulari ANEVAR si au competenta de a realiza toata gama de valuari, repectiv, proprietati imobiliare, bunuri mobile, intrepreinderi – evaluarea intreprinderii in functiune, active necorporale – liciente, brevete, drepturi de autor, etc.

Servicii Judiciare

– Expertize Imobiliare / Tehnice

– Grupuri de Lucru formate din specialisti din diverse domenii.

Servicii cadastrale si geodezie

– Determinarea exactă a coordonatelor X,Y şi Z în orice zonă a ţării;
– Lucrari cadastrale / Relevee;
– Lucrari de topografie inginereasca
trasări de construcţii civile şi industriale,
asistenţă topografică reabilitări drumuri si reţele edilitare,
– Realizarea studiilor topografice pentru stabilirea perimetrului de exploatare a balastierelor;
– Plan de situaţie pentru orice tip de platforma / Planuri de situaţie incluzând curbe de nivel;
– Calcule pentru determinarea volumului de pământ excavat sau de umplutură;

Servicii tehnice

– Punerea in legalitate proprietatii si situatii funciare
– Realizarea PUZ (Plan Urbanism Zonal) / PUD (plan Urbanism Detaliu)
– Realizare documentatii in vederea obtinerii Autorizatiei de Constructie / Demolare
– Inscrierea proprietatii in Cartea Funciara;
– Documentaţii pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan;
– Documentaţii topocadastrale necesare pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;

Vanzare bunuri Mobile si Imobile – prin partenerul nostru GAMINVEST

Imobile:
– Constructii
– Terenuri intravilane
– Terenuri extravilane/agricole

Proiecte in curs de dezvoltare

Mobile:
– Auto
– Utilaje/Echipamente
– Mijloace fixe

Consultanta Juridica si Economica

– Expertize contabile – expert contabil membru CECAR
– Audit intern si extern
– Servicii juridice – avocati experti (contencios-administrativ, funciar, bacar, partaj, fiscal, comercial, dreptul muncii, dreptul familiei)
– Grup de Lucru / Managementul Obiectivului

Consultanta Agricola

 

– Amenajari Pastorale
– Scoatere din circuitul Agricol
– Studii pedologice
– Expertize funciare

Amenajamente Pastorale

In administrarea pajistilor unei comune sau localitati principalul instrument utilizat este planul de management, respectiv modul de gestionare a pajistilor ce se stabileste prin amenajamente pastorale si regulamentul pentru acestea. Amenajamentul pastoral reprezinta documentatia care cuprinde masurile tehnice, organizatorice si economice necesare ameliorarii si exploatarii pajistilor, in conformitate cu obiectivele de management al pajistilor.

Documentatia si etapele de intocmire

-Desemnarea coordonatorului si a echipei de lucru – U.A.T.

Documentatie:
-acte de proprietate a suprafetelor de pajisti;
-plan cadastral cu identificarea suprafetelor.
-Incadrarea in clase de calitate ( bonitare, plan fertilizare) – O.S.P.A.
-Stabilirea zonelor cu restrictie – O.S.P.A. + specialist U.A.T.
-Determinarea compozitiei floristice:
-specialist U.A.T. – Consultanta
-agricola, D.A.J. – Consultanta
-Stabilirea perioadelor de pasunat, incarcatura, cai de acces, adapost, parcelare in functie de specie, utilizare – specialist zootehnist U.A.T., D.A.J., Consultanta
-Stabilirea lucrarilor necesare (anual si pe termen lung) de amenajare si de intretinere – specialist D.A.J.
-Lucrari tehnice si instalatii – U.A.T.

Amenajamente Silvice

-Cercetare fundamentala si aplicativa, dezvoltare tehnologica in domeniul silviculturii;
-Elaborare de studii, strategii, prognoze si reglementări tehnice şi economice de interes public privind dezvoltarea si amenajarea fondului forestier;
-Cadastrul funciar pentru indeplinirea obiectivelor de gestionare durabila si valorificare raţională a resurselor fondului forestier naţional si amenajarea padurilor;

 

Servicii de consultanta in protectia mediului:

 

– Aviz de mediu;

– Acord de mediu;

– Autorizatie de mediu;

– Aviz, autorizatie de gospodarirea apelor si accept de evacuare a apelor uzate.
Elaborarea studiilor de mediu:

– Studii de evaluare a impactului de mediu;
– Bilanturi de mediu;
– Studii de evaluare a riscului;
– Raport de mediu;

– Raport de amplasament;

– Raport de securitate;

– Planuri de urgenta interna si externa;
– Planuri de prevenire a poluarilor accidentale;
– Planuri de combatere a dezastrelor naturale;
– Politici de prevenire a accidentelor industriale majore in contextual unor sisteme integrate ale managementului organizational;

– Audit de mediu;
Cercetarea celormai bune tehnologii disponibile (BAT) pentru diferitele procese tehnologice;

– Modelare hazarde, simulari accidente;

– Modelarea matematica a dispersiei poluantilor in atmosfera si realizarea HARTILOR de DISPERSIE.

– Programe de conformare

– Managementul deseurilor;

– Master Planuri, studii de fezabilitate;

– Consultanta in elaborarea proiectelor necesare accesarii fondurilor de mediu;

– Externalizare activitate responsabil de mediu (FOND de MEDIU, Raportari Agentia de Mediu, Gestiune deseuri, reprezentare beneficiar ).