Cadastrale

SERVICII TOPO-CADASTRALE

Executăm lucrări Topo-Cadastrale în conformitate cu legislația în vigoare și respectând normele emise de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Lucrari Cadastrale

Executăm lucrări de specialitate în jud. Bihor și împrejurimi:
– Cadastru imobiliar (case, apartamente, construcții industriale) şi edilitar (drumuri, căi ferate, etc.);
– Documentaţii cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor;
– Înscrierea unei construcţii noi sau extinderea ei pe o parcelă înscrisă în Cartea Funciară;
– Alipiri, dezlipiri construcţii şi terenuri (intravilan şi extravilan), rectificări limite;
– Obţinerea avizelor de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
– Relevee.

Geodezie

Servicii geodezice:
– Determinarea exactă a coordonatelor X,Y şi Z în orice zonă a ţării;
– Realizarea şi îndeşirea reţelelor topografice de sprijin;
– Realizarea şi îndeşirea reţelei geodezice prin metode clasice sau prin metode GPS;
– Monitorizări ale deplasărilor în timp (Studiul deformaţiilor);
– Măsurători de înaltă precizie folosind metode GPS.

Experții noștrii topografi execută la cererea clienţilor o serie de lucrări specifice:
– Lucrări de cadastru pentru înscrierea corpurilor de proprietate în Cartea Funciară;
– Dezmembrări / alipiri;
– Intabulări construcții şi terenuri;
– Documentaţii pentru descrierea dezmembrămintelor;
– Studii topografice pentru realizarea diferitelor investiţii în toate fazele întocmirii documentaţilor;
– Studii topografice pentru obţinerea avizului necesar înfiinţării şi exploatării balastierelor;
– Lucrări de cadastru de specialitate: cadastrul agricol, cadastrul forestier, cadastrul imobiliar, cadastrul edilitar, cadastrul apelor, cadastrul căilor de comunicaţii, etc.
– Lucrări de topografie inginerească (trasări de construcţii civile şi industriale, asistenţă topografică Reabilitări Drumuri Naţionale, reţele edilitare, nivelment geometric de precizie, editare de profile transversale / longitudinale existente prin diferite elemente ale construcţiilor).

Lucrari Topografice

Executăm lucrări de specialitate în topografie pentru realizarea bazei de date digitale şi grafice necesare lucrărilor de:
– Construcţii de drumuri;
– Construcţii de locuinţe ;
– Construcţii industriale;
– Reţele edilitare;
– Realizarea PUZ (Plan Urbanism Zonal);
– Realizarea PUD (Plan Urbanism Detaliu);
– Trasări construcţii civile şi industriale;
– Trasări drumuri ;
– Trasări reţele edilitare;
– Construcţii hidrotehnice;
– Realizarea studiilor topografice pentru stabilirea perimetrului de exploatare a balastierelor;
– Documentaţii pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan;
– Documentaţii topocadastrale necesare pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;
– Plan de situaţie pentru orice tip de platformă;
– Planuri de situaţie incluzând curbe de nivel;
– Profile longitudinale şi transversale;
– Calcule pentru determinarea volumului de pământ excavat sau de umplutură;
– Modele 3D a reliefului în diferite stadii.

Execuția Lucrărilor de Topografie:
– Realizarea Rețelei Topografice de Construcții (RTC);
– Trasarea contururilor clădirilor, a axelor și cotelor din proiect;
– Nivelment de mică și mare precizie;
– Urmărirea comportării în timp a construcțiilor;
– Măsurători pentru determinarea volumului de pământ excavat sau de umplutură;
– Măsurători pentru determinarea adâncimii lacurilor sau a râurilor;
– Ridicări topografice pentru orice tip de platformă;